Leidimas gyventi  – tai leidimas laikinai gyventi Lietuvoje.

Leidimo gyventi išdavimo pagrindas:

 1. Įsidarbinimas. Šiuo atveju, be leidimo gyventi, reikia gauti leidimą dirbti.
 2. Verslo tvarkymas.
 3. Akredituotoje mokymo įstaigoje įgytas išsilavinimas.
 4. Šeimos susijungimas, būtent, jeigu Lietuvoje gyvena: vienas arba abu tėvai – Lietuvos piliečiai; vaikas – Lietuvos pilietis; sutuoktinis / sutuoktinė – Lietuvos pilietis / pilietė arba užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi; nedarbingi pareiškėjo tėvai.

Pareiškimą dėl leidimo laikinai gyventi reikia pateikti Lietuvos diplomatinėje atstovybėje arba konsulate užsienyje. Leidimas gyvent išduodamas vieneriems metams, paskui pratęsiamas migracijos tarnyboje gyvenamojoje vietoje Lietuvoje.

Leidimo gyventi Lietuvoje įforminimas REMIANTIS ĮMONĖS įregistravimu

Leidimo gyventi įforminimo REMIANTIS ĮMONĖS ĮREGISTRAVIMU VEIKSMAI

1 – ĮMONĖS registravimas

Bendrovės registravimo Lietuvoje procesą sudaro keli etapai. Asmuo, pradedantis savo verslą, pirmiausia turi nuspręsti, kokią teisinę formą pasirinkti. Šiuo metu pagrindinės verslo įgyvendinimo formos Lietuvoje yra UAB (uždaroji akcinė bendrovė), VšĮ (viešoji įstaiga), IP (individualioji įmonė) ir neseniai atsiradusi, bet jau pelniusi daug dėmesio teisinė forma – mažoji bendrija (MB).

Populiariausia komercinės veiklos tvarkymo forma yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Ši forma – ribotos atsakomybės nepriklausomas juridinis asmuo.

Norint įsteigti šį juridinį asmenį, reikia bent vieno akcininko (fizinio ar juridinio asmens). Įsteigti bendrovę Lietuvoje gali užsienietis arba užsienio bendrovė, iš jų ir ofšorinė bendrovė.

Mūsų bendrovė gali teikti bendrovės įregistravimo paslaugą pagal kelis scenarijus:

savarankiškai įsteigti bendrovę pagal pateiktus duomenis ir vėliau perduoti užsakovui – terminas 2–3 darbo dienos.

Svarbu žinoti: Lietuvos bendrovės direktorius turi pateikti balansą ir finansinę atskaitomybę kasmet, taip pat kas ketvirtį atsiskaityti su socialinio draudimo fondu už visus įdarbintus darbuotojus. Buhalteris nebūtinas, bet realiai dirbant be jo neįmanoma išsiversti.

Registruojant bendrovę Lietuvoje, reikia:

 1. Parengti steigimo dokumentus (steigimo sutartį, kompanijos įstatus).
 2. Pas Lietuvos notarą patvirtinti steigimo dokumentus.
 3. Įnešti įstatinį kapitalą (jeigu tai UAB – ne mažiau kaip 2 900 eurų) ir gauti banko išrašą, jog šios lėšos yra.
 4. Gauti bet kurios patalpos savininko sutikimą verstis ūkine veikla jo teritorijoje.
 5. Paskirti direktorių.

Pagrindiniai dokumentai steigiant įmonę Lietuvoje:

 1. Paso nuorašas.
 2. Užpildytos anketos (pateikiame).
 3. Įgaliojimas.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, jog pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, norint gauti Leidimą gyventi, bendrovė turi būti įregistruota ne mažiau kaip 6 mėnesius. Mes siūlome nupirkti įsteigtą bendrovę. Išsamesnė informacija pateikta skyriuje (įsteigtų Lietuvoje įmonių pardavimas).

 

2 – Leidimo gyventi įforminimas

Dokumentų rengimo procesas siekiant įforminti laikiną ir nuolatinį leidimą gyventi:

Paslaugos suteikimo terminas – 1 diena (jeigu iš anksto suderinta atvykimo data).

Dokumentai pateikiami iš karto atvažiavus.

Pareiškimo dėl leidimo laikinai gyventi gavimo Migracijos departamente nagrinėjimo trukmė – nuo 2 iki 4 mėnesių.

Gavus leidimą išduoti leidimą gyventi reikia antrą kartą atvykti ir perduoti biometrinius duomenis, o pagaminus kortelę ji perduodama Jums.

Užsakant paslaugą sudaroma oficiali sutartis.